loading ..
Důležité informace týkající se zpracovávaní objednávek. → Důležité informace týkající se zpracovávaní objednávek. →

Tento dokument ("Pravidla SuperClubu") určuje pravidla fungování Věrnostního Programu SuperClub (dále jen "Věrnostní Program" nebo "Program") a podmínky účasti v tomto Programu, včetně pravidel pro přiznávání bodů účastníkům a možností jejich využití.


1. DEFINICE

1.1 Nevyplývá-li z kontextu jinak, pojmy použité v tomto dokumentu získávají níže uvedený význam:
1.2 Provozovatel – Provozovatelem věrnostního programu SuperClub je internetový obchod působící pod doménou www.supersklep.cz (dále jen SUPERSKLEP), který vede společnost Cool Sport Dusińscy sp. z o.o. sp.k., zapsána do Národního soudního registru pod číslem 0000658566 u Obvodního soudu Krakow-Śródmieście, oddíl IX.

DIČ: 677-19-50-257.
IČO: 351331311.
Adresa obchodu: ul. Handlowców 2, 32-085 Modlniczka, Polsko.

1.3 SUPERSKLEP – internetový obchod prodávající zboží prostřednictvím Internetu, který funguje na adrese www.supersklep.cz.
1.4 SuperClub – SuperClub je věrnostní program internetového obchodu SUPERSKLEP v rámci kterého zákazník za nákup určených výrobků získává na svou kartu odměnu v podobě virtuálních bodů (1 bod má hodnotu jedné České koruny).
1.5 Účastník – registrovaný zákazník internetového obchodu SUPERSKLEP.
1.6 Karta SuperClubu – místo, kde můžete shromažďovat přiznané body.
1.7 Vyřízená objednávka – objednávka odeslána zákazníkovi.
1.8 Schránka – místo, ve kterém body 14 dní očekávájí na závěrečnou akceptaci. Aby přiznané body mohly být převedeny ze schránky na Kartu SuperClub, zákazník musí uhradit a převzit objednávku.
1.9 Vracení zboží – vracení zboží znamená, že SUPERSKLEP vrací zákazníkovi virtuální body, které využil při hrazení této objednávky. Zákazník zaroveň ztrácí body, které získal při nákupu této věci.


2. OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 Program je provozovaný pro zákazníky internetového obchodu SUPERSKLEP.
2.2 Program platí ode dne 1.03.2011 do odvolání.
2.3 Program platí na území České Republiky.


3. ÚČAST V PROGRAMU

3.1 Účastníkem Programu může být každá fyzická osoba starší 13 let s trvalým pobytem na území ČR, která má minimální pravní způsobilost.
3.2 Účastníkem Programu se může stát pouze registrovaný zákazník obchodu SUPERSKLEP.
3.3 Zákazník se stává Účastníkem Programu ve chvíli, kdy souhlasí s obchodními podmínkami
e-shopu SUPERSKLEP.
3.4 Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely Programu a akceptuje jeho pravidla.
3.5 Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje Účastníků pouze za účelem efektivního fungování Programu, a zvláště pro kontaktování zákazníků a vyřízování jejich objednávek.


4. PŘIZNÁVÁNÍ BODŮ

4.1 Účastník Programu za každý nákup určitých výrobků získává virtuální body, které může shromažďovat na své Kartě SuperClub a využívat při hrazení dalších objednávek.
4.2 Podmínkou přiznání bodů na Kartu SuperClub je přihlášení se zákazníka na účet v e-shopu před provedením objednávky.
4.3 Přiznaná částka virtuálních bodů záleží na hodnotě objednávky uhrazené skutečnými penězi. Přesná pravidla výpočtu prémiových bodů se náchazí v příloze č. 1.
4.4 Body za zakoupené zboží budou uložený ve schránce po dobu 14 dní ode dne vyřízení objednávky.
4.5 Po uplynutí 14 dní ode dne vyřízení objednávky převedeme body ze schránky na Kartu Superclub zákazníka.
4.6 Účastníci Programu nezískávají body za náklady na dopravu objednávek.


5. VYUŽÍVÁNÍ SHROMAŽDĚNÝCH BODŮ

5.1 Účastník může využít získané body ke hrazení dalších objednávek provedených na stránkách SUPERSKLEP.
5.2 Zákazník může uhradit virtuálními body maximálně 40% výchozí ceny nově objednaného zboží.
5.3 Platnost obdržených bodů není omezená (s výjimkou bodů získaných v rámci speciálních časově omezených akcí).
5.4 Zákazník může ověřit množství bodů shromažděných na Kartě SuperClub po přihlášení se na účet v e-shopu SUPERSKLEP (záložka Tvůj účet).
5.5 Zákazník může také kontrolovat množství bodů, které se dočasně nacházejí ve virtuální schránce, a počet dní, jež zbývají do převedení této částky na Kartu SuperClub.
5.6 Zákazník bude dostávat automaticky vygenerované zprávy s informacemi o každé změně zůstatku na Kartě SuperClub.
5.7 E-mail potvrzující objednávku bude obsahovat informace jak o virtuálních bodech využitých při hrazení této objednávky, tak o částce, kterou zákazník získá za nový nákup.
5.8 Ve chvíli, kdy registrovaný zákazník bude objednávat zboží na stránkách SUPERSKLEP, náš systém automatický provede kontrolu jeho Karty SuperClub. V případě, že se na této Kartě bude nacházet jakékoliv množství virtuálních bodů, zákazník získá možnost využití této částky k uhrazení části (maximálně 40%) ceny objednaných výrobků, které nebyly předtím zlevněné.
5.9 Množství virtuálních bodů, které zákazník využije k uhrazení dané objednávky, bude automaticky odečteno z jeho Karty SuperClub.
5.10 Poté, co zákazník upřesní, kolik virtuálních bodů chce využít k uhrazení ceny jednotlivého zboží, systém mu nabídne různé možností zaplacení zbytku celkové hodnoty objednávky (dobírka, bankovní převod, PayU, PayPal).
5.11 Cena zboží na faktuře bude snížena o částku z Karty SuperClub, kterou zákazník využil při tomto nákupu.


6. VRACENÍ ZBOŽÍ

6.1 V případě vracení zboží, zákazník obdrží zpět virtuální body, které využil k uhrazení části své objednávky. Skutečné peníze SUPERSKLEP vrátí prostřednictvím bankovního převodu.
6.2 Po vracení zboží, body získané za jeho nákup budou odstraněny z virtuální schránky.


7. ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tato pravidla doplňují stanovy e-shopu SUPERSKLEP. .
7.2 V záležitostech, které tato pravidla neupravují, platí ustanovení Občanského zákoníku.